شبهات و ردودRSS Feed

شیعه و شبهه عبد الله ابن سبا

شیعه و شبهه عبد الله ابن سبا

از اتهامات خیلی مهمی که به شیعه نسبت داده می شود این است که گفته می شود مذهب شیعه ساخته و پرداخته به دست  عبد الله ابن سباء یهودی است.می گویند که عبد الله ابن سباء ،  ابوذر غفاری را برای قیام علیه عثمان ابن عفان خلیفه سوم تشویق وتحریک نمود . و او کسی است که عقاید شیعه را پردازش کرده است ( تارخ اسلام ج ۱ / ۳۹۵ ). وابو الحسن ملطی در کتاب خود  «الرد علی اهل الاهواء والبدع » می گوید : شیعه امامیه... ادامه مطلب »

بیشترین بازدید شده برای شبهات و ردود

  • نحوه مشاهده :